You are here:  Home » Testamenter/ægtepagter og arv

Testamenter/ægtepagter og arv

Er et testamente virkelig nødvendigt?

Hvis vi nu har det godt sammen, hvorfor så tænke på arv og testamente?

Papirløse samlivsforhold arver ikke hinanden!

Uden testamente så arver I ikke hinanden, – som reglerne ser ud i dag.

Var det måske en god ide at sikre hinanden? mere end at sikre jeres børn. Hvem i familien har mest behov for at blive sikret?
Hvad sker der med jeres hus eller lejlighed, hvis nu en af jer går bort?
Hvordan står jeres børn, – er der særbørn, fra et tidligere ægteskab/forhold?

Hvem skal arve dig?

Den dag man dør, har arveloven nogle regler som er tilpasset så den passer til de fleste mennesker og deres familiesituation. Der er dog flere situationer, hvor arve-loven ikke er tilstrækkelig. Det er her du bør benytte dig af et testamente.

testamente Hillerød
Typisk bør du overveje et testamente hvis:

• Du og din ægtefælle har ”dine, mine og vores børn”.
• Du er single og ikke har nogen børn.
• Du er single og har egne børn.
• Du har en samlever, hvor du ønsker skal arve fra dig.
• Du vil sikre, at svigerbørn ikke får andel i arven, som der efterlades af dig.
• Du eller din ægtefælle har økonomiske problemer.
• Du er blevet gift igen.
• Du vil selv bestemme, hvem der skal arve fra dig.

Advokat Charlotte Bengtson har stor kendskab og erfaring med at udarbejde testamenter og ægtepagter.

Her kan du se en et udkast af forskellige testamenter og ægtepagter som Advokat Charlotte Bengtson beskæftiger sig med.

 1. Diverse ægtepagter
 2. En fuldstændigt særeje
 3. Skilsmissesæreje
 4. Forskellige forsikringer
 5. Pensioner
 6. Testamente til ægtefæller
 7. Testamenter til enlige
 8. Testamenter til ugifte
 9. Testamente til samlevende med fælles børn
 10. Testamente til par uden børn
 11. Testamenter til par med særbørn

Kontakt Advokat Charlotte Bengtson for rådgivning indenfor testamente og ægtepagter.

Gennemgang af familieforhold/formueforhold, testamente og ægtepagt skræddersyes efter dit behov.