Mine Kompetencer

Fast ejendom

Møde eller telefonmøde. Gennemgang af alle handelens dokumenter, forhandling af vilkår.
Ekspedition, herunder tinglysning og udfærdigelse af refusionsopgørelse.
Rådgivning om evt. behov for samejekontrakt.
Læs mere her

Separation/Skilsmisse

Rådgivning om vilkår for separation/skilsmisse. Rådgivning om evt. forældremyndighed, bopæl, samvær og bidrag. Kan der ikke opnås enighed med modparten føres sagen for Statsforvaltningen og retten.
Læs mere her

Bodeling

Ved separation/skilsmisse skal et fællesbo deles efter den eller de formuearter parterne har aftalt evt. ved ægtepagt.
Udarbejdelse af bodelingsoverenskomst, boopgørelse, rådgivning om mulighed for offentligt skifte.
Læs mere her

Testamente/Ægtepagt

Gennemgang af familieforhold/formueforhold, testamente og ægtepagt skræddersyes efter dit behov.
Læs mere her

Retssagsbehandling

Både småsager (under kr. 50.000,00) og almindelig retssager.
Jeg sørger for grundig gennemgang af sagen, herunder afklaring af om det kan svare sig at køre sagen rent omkostningsmæssigt i forhold til det man kan opnå ved dom.
Læs mere her

Inkasso

Har du et udestående hos en debitor rådgiver jeg om korrekt rykkerprocedure, varsel om inkasso, indlevering
af betalingspåkrav til fogedretten, gennemførelse af fogedforretning m.v.
Læs mere her

Med Lov skal man land bygge